Elektrik Sistemlerinde Yaşanan Harmonik Etkiler

Elektrik sistemlerinde harmonik etkiler, genellikle harmonik adı verilen dengesiz frekanslı akımlar ve gerilimler nedeniyle oluşan istenmeyen durumlardır. Harmonikler, elektriksel cihazların dönüştürücülerle (örneğin doğrultucular, invertörler) veya endüktif ve kapasitif yüklerle (örneğin motorlar, flüoresan aydınlatma) çalıştığı modern elektrik sistemlerinde yaygın olarak görülür. Harmonik etkiler, güç kalitesini bozar ve elektrik sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açar.

Harmonik etkilerin başlıca nedeni, harmonik üreten yüklerin varlığıdır. Bu yükler, elektrik şebekesine dengesiz akımlar ve gerilimler enjekte ederler. Harmoniklerin ana nedenleri arasında şunlar bulunur:

 1. Doğrultucular ve İnvertörler: Doğrultucu ve invertör gibi elektronik cihazlar, dalga şekillerini bozarak harmonik üretebilirler. Yarıiletken bileşenlerin kullanımı ve anahtarlama işlemleri, harmonik akımların nedeni olabilir.
 2. Motorlar: Asenkron ve diğer tipteki motorlar, harmonik akımları üreten yüklerdir. Motorların başlangıç ve duruş işlemleri, harmonik akımların şebekeye enjekte edilmesine neden olur.
 3. Flüoresan Aydınlatma: Flüoresan lambalar, harmonik üretebilen endüktif yüklerdir. Manyetik balastlar ve gaz deşarj cihazları, harmonik etkilerin nedeni olabilir.

Harmonik etkilerin olumsuz etkileri şunlardır:

 1. Güç Kayıpları: Harmonik akımlar, güç kayıplarına neden olabilir ve enerji verimliliğini düşürebilir.
 2. Yüklerin Isınması: Harmonik akımlar, elektriksel cihazların ısınmasına ve hatta aşırı ısınmasına yol açabilir, bu da cihazların ömrünü kısaltabilir.
 3. Elektromanyetik Girişim: Harmonik akımlar, elektromanyetik girişime neden olabilir ve diğer cihazların çalışmasını etkileyebilir.
 4. Duyarlı Cihazların Arızalanması: Harmonik akımlar, duyarlı elektronik cihazların arızalanmasına neden olabilir.
 5. Voltaj Bozulmaları: Harmonik etkiler, gerilim dengesizliklerine neden olabilir ve gerilim dalgalanmaları ve bozulmaları meydana getirebilir.

Harmonik etkilerin önlenmesi ve azaltılması için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 1. Harmonik Filtreler: Harmonik filtreler, harmonik akımları azaltmak ve dengesiz gerilimleri dengelemek için kullanılır.
 2. Dengeleme Transformatörleri: Dengeleme transformatörleri, harmonik akımları dengeleyerek harmonik etkileri azaltır.
 3. Harmonik Üretmeyen Cihazlar: Harmonik etkileri önlemek için harmonik üretmeyen veya düşük harmonik üreten cihazlar kullanılabilir.
 4. Topraklama ve Parazit Giderme: Topraklama ve parazit giderme önlemleri, harmonik etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Harmonik etkiler, modern elektrik sistemlerinin bir gerçeği olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle, elektrik mühendisleri ve tesisat yöneticileri, harmonik etkilerin önlenmesi ve azaltılması için uygun önlemleri alarak elektrik sisteminin güvenli ve verimli çalışmasını sağlamalıdır. Harmonik etkilerin önemli bir sorun olmaması için, cihazların tasarımı ve uygulamada uygun önlemlerin alınması büyük önem taşır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir