Gerilim (Voltaj) Bölücü Devre Hesabı Nasıl Yapılır ?

Gerilim bölücü devre, bir devre içindeki gerilimi, belirli dirençlerin kombinasyonu ile düşürmek veya bölerek belirli bir noktadan farklı bir gerilim elde etmek için kullanılan bir elektrik devresidir. Genellikle bir gerilim kaynağının gerilim değerini istenen seviyeye getirmek veya uygun bir gerilim düşürme sağlamak amacıyla kullanılır. Bu devre, elektronik devrelerde sıkça kullanılır ve voltaj düşürmek için farklı kombinasyonlarla tasarlanabilir.

Gerilim bölücü devrelerinin hesaplaması, Ohm Kanunu kullanılarak yapılır. Ohm Kanunu’na göre, bir direnç üzerindeki gerilim, akım ve direnç değerleri ile ilişkilidir. Gerilim bölücü devresinde, devre üzerindeki direnç değerleri ve gerilim kaynağından istenilen gerilim düşürülmek istenen noktadaki direnç değeri biliniyorsa, gerilim bölücü devresinin hesaplaması yapılabilir.

Genel olarak, iki direncin seri veya paralel bağlanması ile gerilim bölücü devresi oluşturulabilir. Seri bağlanmış dirençlerin toplam direnç değeri şu şekilde hesaplanır:

R_toplam = R1 + R2

Burada, R_toplam: Seri bağlanmış dirençlerin toplam direnç değeri (ohm), R1 ve R2: Seri bağlanmış dirençlerin değerleri (ohm).

Paralel bağlanmış dirençlerin toplam direnç değeri ise şu şekilde hesaplanır:

1/R_toplam = 1/R1 + 1/R2

Burada, R_toplam: Paralel bağlanmış dirençlerin toplam direnç değeri (ohm), R1 ve R2: Paralel bağlanmış dirençlerin değerleri (ohm).

Gerilim bölücü devresindeki gerilim düşümü şu şekilde hesaplanır:

V_düşüm = V_kaynak * (R2 / (R1 + R2))

Burada, V_düşüm: Gerilim düşümü (volt), V_kaynak: Gerilim kaynağındaki gerilim değeri (volt), R1 ve R2: Direnç değerleri (ohm).

Örneğin, 12V gerilim kaynağına sahip bir devrede 1k ohm ve 2k ohm dirençlerini seri olarak bağladığımızda, gerilim düşümü nasıl hesaplanır?

R_toplam = 1k + 2k = 3k ohm V_düşüm = 12V * (2k / (1k + 2k)) = 12V * (2k / 3k) = 8V

Sonuç olarak, 12V gerilim kaynağından 1k ohm ve 2k ohm dirençlerini seri olarak bağladığımızda, gerilim düşümü 8V olur.

Bu şekilde, gerilim bölücü devresinin hesaplaması yapılarak, belirli bir noktada elde edilmek istenen gerilim değeri belirlenebilir. Gerilim bölücü devreler, elektronik devrelerde gerilim düşürme ve gerilim ayarlama gibi birçok uygulamada kullanılır ve elektronik mühendisliğinde önemli bir konudur.

Gerilim bölücü devre, bir elektrik devresindeki gerilimi düşürmek veya belirli bir noktadan farklı bir gerilim elde etmek için kullanılan bir devre türüdür.

Hesaplaması, Ohm Kanunu kullanılarak yapılır. Seri veya paralel bağlanmış dirençlerin toplam direnç değerleri ve gerilim düşümü hesaplamaları, belirli bir gerilim kaynağından elde edilmek istenen gerilim değerini belirlemek için kullanılır. Gerilim bölücü devreler, elektronik devrelerde gerilim düşürme ve gerilim ayarlama gibi birçok uygulamada önemli bir rol oynar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir